Je hebt de gratis quickscan van werkgevers APK gedaan en dat heeft je aan het denken gezet. Daarom stellen we je op deze pagina in de gelegenheid om per onderwerp een verdiepingsvragenlijst in te vullen. Zo krijg je een nog beter beeld of je goed door de werkgeversAPK heen komt of dat er nog wat aan onderhoud nodig is.

Per onderwerp is een aparte vragenlijst en je kunt de lijsten naar behoeven en vrijblijvend invullen. Je komt hierdoor wel in ons afgeschermde e-mail bestand en we houden je incidenteel op de hoogte als er belangrijke ontwikkelingen zijn die impact hebben op jouw APK.

Heb je de vragen vaak met nee of twijfel moeten beantwoorden? Dan loop je bepaalde risico’s. De experts van werkgevers APK kunnen je weer op weg helpen. Klik hier voor onze werkwijze.